ජිෂෙං ගැන

 • 01

  අවුරුදු 30 යි

  1989 වසරේ සිට

 • 02

  100 +

  සේවක සංඛ්යාව

 • 03

  10,000 ගණන්

  කර්මාන්තශාලා ගොඩනැගිල්ල

 • 04

  සේවාලාභීන් 100 ක්

  රටවල් 100 කට වඩා

නිෂ්පාදන

අයදුම්පත්

 • වෙළඳ නාමය

  යූකිං ජිෂෙං-ලොව ප්‍රකට දෘඨාංග මෙවලම් වෙළඳ නාමය.

 • අත්දැකීමක්

  බිට් කර්මාන්තයේ වසර 30 ක පළපුරුද්ද වර්ධනය කිරීම.

 • අභිරුචිකරණය

  ඔබේ විශේෂිත යෙදුම් කර්මාන්තය සඳහා සංකීර්ණ අභිරුචිකරණ හැකියාව.

පරීක්ෂණයක්

 • 2-1
 • 2-2
 • 2-3